Polityka prywatności

Skoro tu jesteś, to znaczy, że istotna dla Ciebie jest ochrona Twoich danych osobowych. Spieszę Cię zapewnić, że Twoja prywatność jest ważna i dla mnie, dlatego dbam o nią, jak potrafię. W tym celu wdrożyłam środki nie tylko prawne, ale i techniczne, żeby zapewnić jej odpowiednią ochronę.

Poniżej przedstawiam najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych Twoich (czyli Użytkownika mojej strony internetowej) przeze mnie (czyli Administratora danych osobowych) zgodne z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapoznaj się z nimi, mając w pamięci, że podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do naszej komunikacji i współpracy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, napisz do mnie na adres: rojek@pracowniatekstu.pl.

§ 1

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, czyli: Katarzyna Rojek PracowniaTekstu.pl, NIP: 675-126-30-74, REGON: 120786370, os. Dywizjonu 303 14/103, 31-872 Kraków.

§ 2

W jakim celu zbieram Twoje dane osobowe i jak długo je przechowuję?

 1. Komunikacja z Tobą (w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania przekazane e-mailem).

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach naszej wzajemnej komunikacji na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) nie dłużej niż do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w tym zakresie.

  Dane mogą być także przetwarzane podczas procesu archiwizacji do celów wewnętrznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

 1. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

 1. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

  Twoje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy i wykonania zlecenia będą przetwarzane przez cały potrzebny na to czas. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji tych celów.

  Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia wykonania zlecenia będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci obsługi Klientów nie dłużej niż do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

  Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń.

  W przypadku, gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur), dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dotyczące dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Cele analityczne i statystyczne.

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach analitycznych i statystycznych polega w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie w czasie, kiedy korzystasz ze Strony, w tym plików cookies (ciasteczek).

  Dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze Strony, jak również tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

§ 3

Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?

Przekazuję Twoje dane osobowe innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w § 2, oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieram i przetwarzam tylko te dane, które zostały mi podane przez Ciebie, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies, o których mowa w § 7).

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej zarządzającemu Stroną, firmie świadczącej usługi księgowe, innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG – z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, gdy dane zostaną przekazane poza EOG, nastąpi to na podstawie Twojej zgody, standardowych klauzul umownych lub innych zabezpieczeń przewidzianych w RODO, po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google wykonywane są co do zasady przez podmioty, które mają swoją siedzibę w UE. Z uwagi na globalny charakter działania tych podmiotów Twoje dane mogą jednak być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego firma Google wdrożyła zabezpieczenia zgodne z wymogami RODO mające na celu ochronę danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez tę firmę znajduje się w jej polityce prywatności.

§ 4

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje dot. ww. praw znajdują się w rozporządzeniu RODO.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną (rojek@pracowniatekstu.pl) w celu wyjaśnienia wątpliwości.

§ 5

Jakie przepisy prawa obowiązują w zakresie Twoich danych osobowych?

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§ 6

Jak wygląda moja polityka plików cookies (ciasteczek)?

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies (w ciasteczkach). Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, czyli pozostają anonimowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze Strony. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania ze Strony, a także tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies możesz dokonać samodzielnie. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak wyrażenia zgody na ciasteczka może ograniczać działanie Strony.